«آیا می دانستید با کمترین هزینه و بدون نیاز به سخت افزار می توانید کلیه خدمات رزرو و  نوبت دهی غیر حضوری  آزمایشگاه و مراکز درمانی خود را در کمترین زمان ممکن و بدون محدودیت زمانی در طول شبانه روز ، به صورت اینترنتی به مراجعه کنندگان خود ارائه کنید؟؟؟؟