سامانه رزرواسیون تلفنی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای رزرو نوبت است که به دلیل فراگیر بودن امکان دسترسی به تلفن برای عموم به عنوان یکی از روش های کارآمد اخذ نوبت مطرح است.

این روش نسب به سایر روش ها از هزینه بسیار پایین تری برخوردار است. هدف از این بخش ارائه طرحی براساس نوع بیمار، تنوع خدمات وتخصص پزشکان و نیز گروه های مختلف بیماران در پلی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی است. همواره بی نظمی ناشی از حضور فیزیکی بیمار، عینا در کلیه واحدهای بیمارستانی به خصوص درمانگاه ها منتشر می شود. حال چنانچه این بی نظمی ها در فضای خارج از بیمارستان سامان دهی شود، این نظم در کلیه واحدها تسری می یابد.

یکی از روش های نظم دهی به روش غیر حضوری روش رزرو نوبت از طربق تلفن است. تلفن سالهاست در پهنه ارتباطات عامه مردم قرار گرفته است، راحت و مقرون به صرفه است، دسترسی به آن بسیار راحت و نیاز به دانش خاصی ندارد.

سیستم رزرو تلفنی خودکار پویا پرتو به دو صورت تلفنی کاملا خودکار و تلفنی تعاملی (نیمه خودکار و با منشی) در دسترس می باشد.

در سیستم رزرواسیون تلفنی هوشمند به طریق زیر عمل می شود:

نوبت دهی در بازه زمانی مشخص صورت می پذیرد. همه ظرفیت ها برای یک دوره اولیه فعال سازی
می شود. با در نظر گرفتن حجم تقاضا و تعداد پزشکان، خطوط ارتباطی سامان دهی می شود تا کمترین ضریب اشغال خط وجود داشته باشد. امکان دسته بندی درمانگاه، دسته بندی کلینک و دسته بندی انواع بیمه ها، سپس تعریف پزشکان در هر دسته در سیستم میسر است. در این شیوه نوبت دهی باتوجه به محدودیت تلفن می توان شماره از بیمار به عنوان کد شناسایی دریافت کرد که از آن جمله می توان به رده وارد کردن شماره موبایل (برای ایجاد اطلاع رسانی و یادآوری از طریق پیامک) و نیز شماره کد ملی یا پرونده پزشکی اشاره کرد.

* یکی از مزایای هسته سخن لینک همه شیوه های رزرواسیون توسط هسته مرکزی می باشد.

* همچنین  پزشک می تواند در بیشتر از یک کلینیک وجود داشته باشد که این کار از تکرار پزشک با کدهای مختلف در کلینیک های مختلف جلوگیری می کند.

* امکان فعال سازی برنامه در ساعات مشخص از قابلیت های دیگر سیستم رزرو تلفنی می باشد.

* از دیگر ارزش افزوده های سامانه تلفن گویا عدم اعلان برنامه  پزشکان یا کلینیک است که نوبت آنها پر شده است.

* تولید خودکار فایل history. این فایل برای ذخیره اطلاعاتی نظیر شماره تلفن فرد، شماره کارت ملی، نام پزشک و غیره می باشد.

* تولید فایل گزارش. این فایل جهت گزارش دهی در زمینه تماس های ناموفق، تماس های مکرر ناموفق و سایر گزارش های تعریف شده می باشد.

* امکان دریافت نوبت برای بیمار با استفاده از شناسه شماره نظام پزشکی پزشک مهیاست.

* امکان حذف نوبت اخذ شده توسط سامانه (ماژول) فراهم می باشد.

* اطلاع رسانی عدم حضور پزشک به صورت گویا و بدون نیاز به تماس اپراتوری مقدور می باشد.

در بخش سیستم تلفنی تعاملی برای مراکزی که لازم است بیمار ابتدا غربال گری شده و سپس برای کلینک یا پزشک نوبتی اخذ شود در این بستر فراهم شده تا امکان خطا در کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی توسط مراجعین به حداقل ممکن برسد.