با اپلیکیشن نوبت دهی اندروید پویاپرتوپیشرفته، امکان انتخاب پزشک، تاریخ و ساعت ویزیت، امکان کنسل نوبت، مشاهده سوابق و همچنین مشاهده آخرین نوبت فراخوانی و همچنین پرداخت حق ویزیت در صورت درخواست فراهم شده است.