نمونه سيستم صف آزمایشگاه

سیستم ارائه شده متشکل از بررسی و مطالعه بیش از 440 مرکز درمانی در سطح کشور است. این مطالعه و بررسی بیش از هفت سال به طول انجامیده و دستاورد آن نیل به راهکارهایی مناسب جهت حل مشکلات مربوطه می‌باشد. این شرکت به عنوان تنها تولید کننده سیستم‌های جامع مدیریت صف بیمار  معرفی می‌گردد.

 

 

در اینجا فرض بر آن است که:

 

واحد پذیرش حداقل یک نفر است و وی هم مسئول پذیرش و هم مسئول تحویل جواب آزمایش می باشد ( اگر تعداد پرسنل بیش از این باشد و یا صندوق حد واسط بین پذیرش و نمونه‌گیری باشد نیز سیستم بصورت خودکار هدایت می شود )

نمونه‌گیری خانم‌ها و آقایان می‌تواند جدا از هم باشد

لوله نویسی به صورت واسطه بین فرایند پذیرش و نمونه‌گیری است

 

سيستم پيشنهادي متشكل از سه قسمت است كه عبارتند ار:

واحد نوبت دهي

واحد فراخوانی به پذيرش

واحد فراخواني به واحدهای خدماتی

ابتدا به طور خلاصه موارد بررسي شده و سپس وظايف هر يك از بخش‌ها تشريح مي شود.

بيمار ابتدا با مراجعه به مرکز با واحد نوبت دهي مواجه مي شود كه براي يك سرويس خاص (نوبت در صف پذیرش و یا جوابدهی) قبض دريافت مي كند. این قبض توسط دستگاه نوبت پرداز
(Machine Base) به بيمار تحويل مي گردد كه بر روي آن شماره نوبت بيمار به همراه موارد خاص مورد نظر مسئولین مرکز ( از قبیل طول زمان انتظار ، تعداد افراد در صف یا یک پیام بهداشتی )  جهت اطلاع مراجعه کنندگان نوشته شده است.

از امکانات مختلف تعبیه شده در این بخش، امکان نوبت دهی مجزا برای پذیرش و جوابدهی است که امکان تعریف آنها به همراه سقف پذیرش و درج اطلاعات مختلف و اولویت بندی در فراخوانی به گیشه‌ها  نیز در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه در این بخش بیمار در بدو ورود نوبت دهی می‌شود، علاوه بر نظم دادن به محیط مرکز درمانی، به طور ضمنی حاوی این پیام است که بیمار تا فرارسیدن نوبت خود چه زمانی را باید منتظر بماند، که این خود باعث کاهش بسیاری از مشکلات در مقایسه با مراکز فاقد سیستم یاد شده می‌شود.

با يك کیپد که در اختیار واحد پذیرش قرار داده می‌شود، حضور بیمار مدیریت می‌شود. به کمک این کیپدها و با فشردن كليد ” بیمار بعدی “درخواست حضور بيمار در واحد پذیرش صورت
می پذیردو بیمار توسط سیستم صوتی به واحد پذیرش فراخوانی می‌شود. این فراخوانی توسط کنترلگرهایی که در اختیار پرسنل پذیرش قرار داده می‌شود به طور هوشمند و خودکار انجام می‌یابد و شماره بیمار فراخوانی شده روی تابلو‌های مربوطه نقش می‌بندد. امکان نمایش طول صف پذیرش و طول صف جوابدهی ، و کنترل فراخوانی بیمار در صف پذیرش و یا جوابدهی ، و کنترل و هدایت بیمار به اتاق نمونه‌گیری ( حتی  تفکیک نمونه‌گیری خانم‌ها و  آقایان ) از قابلیت‌های مهم این سیستم به شمار می‌آید .

از میان خصوصیات  نرم افزار مورد استفاده این نکته حائز اهمیت است که هیچ تداخلی با سایر نرم افزارهای پذیرش موجود در مرکز  ندارد و عملکرد آن کاملا مستقل از فرایند قبلی پذیرش می‌باشد و هیچ گونه نیازی به ایجاد تغییر در پایگاه داده این نرم افزار‌ها وجود ندارد.

در بخش آخر که فراخوانی به اتاق نمونه‌گیری می‌باشد، تقریبا مشابه پروسه‌ای که در بخش پذیرش انجام شد تکرار می‌شود با این تفاوت که در این بخش ” فقط نوبت‌هایی که در بخش پذیرش تفکیک شده و به هر اتاق نمونه‌گیری ارجاع شده است ” فراخوانی می‌شود. از جمله مزایای این بخش آن است که بدون درخواست و اجازه نمونه‌بردار، بیمار به اتاق ایشان وارد نخواهد شد و امکان خدمات مطلوبتر و بدون مزاحمت به مراجعه کننده روجود خواهد داشت.