*برگزاری هفدهمین دوره کشوری و دوازدهمین دوره بین المللی کنگره ارتقا کیفیت علوم آزمایشگاهی

مکان برگزاری: برج میلاد تهران- زمان برگزاری 29 فروردین ماه تا یکم اردیبهشت ماه

وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی کشور بنا شده در راستای طرح تحول سلامت با محور نظام ارجاع و پزشک خانواده جهت حصول سامانه های نوبت دهی یکپارچه در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت پویا پرتو پیشرفته از سال 1385 کار شناخت نرم افزار نوبت دهی و رزرواسیون مراکز درمانی در کشور را آغاز کرد و در این راستا با تلاشی بی وقفه و به مدت سه سال تمام موفق به بومی سازی نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور شد.

در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده افتخار این را داریم که در سال 1390 برای اولین بار در کشور سامانه پزشک خانواده مجموعه بزرگ بیمارستان نفت اهواز و 16 درمانگاه تابعه که طی 70 سال در حال اجرا بود به سیستم هوشمند نوبت دهی پزشک خانواده و به صورت کاملا غیرکاغذی تبدیل شد.

شرکت پویا پرتو پیشرفته با تخصیص زیرساخت نرم افزاری نظام ارجاع و پزشک خانوده و با سابقه اجرایی موفق در یکی از قدیمیترین واحدهای مجری پزشک خانوده گامهای مناسبی را در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح و بهبود نوبت دهی  نظام ارجاع برداشته است.

چيدمان واحدهاي ارایه دهنده خدمات و مراقبت هاي سلامت به منظور دسترسي عادلانه، كم هزینه، سریع و با كيفيت را برای مردم جهت دریافت خدمات ميسر مي سازد.  خدمات و مراقبت هاي سلامت در سه سطح در اختيار افراد و جامعه تحت پوشش قرار می گیرد.

سطح یك یا خدمات/ مراقبت هاي اوليه

. چيدمان واحدهاي ارایه دهنده خدمات و مراقبت هاي سلامت به منظور دسترسي عادلانه، كم هزینه، سریع و با كيفيت مردم را برای مردم تسهیل می کند.  خدمات و مراقبتهاي سلامت در سه سطح در اختيار افراد و جامعه تحت پوشش قرار می گیرد.

 -سطح یك:

شامل خدمات /مراقبتهاي اوليه سلامت فرد و جامعه است. خدمات سطح یك در نقطه آغازین توسط واحدي در نظام سلامت مركز خدمات جامع سلامت روستایي یا مركز خدمات جامع سلامت شهري روستایي یا شهري و خانه هاي بهداشت تابعه آنها طبق طرح گسترش شبكه شهرستان ارائه مي گردد. این واحد به طور معمول در جایي نزدیك به محل زندگي مردم قرار دارد، و در آن، نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشك خانواده یا تيم سلامت اتفاق ميافتد. سایر خدمات سلامت مانند خدمات دارویي، پاراكلينيك، آزمایش و تصویربرداري و خدمات سلامت دهان و دندان نيز در مراكز مجري برنامه و موسسات دولتي و غيردولتي مانند داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراكز تصویربرداري ارائه مي شوند.

سایر خدمات از طریق ارجاع به سطح باالتر و با پذیرش مسئوليت پيگيري و تداوم خدمات به بيمار توسط واحد ارائه دهنده خدمات سطح یك انجام مي گيرد.  طبق سازوکار اجرایی نظام ارجاع، مراکز سطح۱ موظفند با به کارگیری پزشکان خانواده و عمومی و گروه پرستاری با ارائه خدمات پیشگیری و درمان اولیه اقدام به تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ودر صورت نیاز ارجاع بیماربه سطوح بالاتر درمانی است.

سطح دو و سه:

شامل خدمات تخصصي و فوق تخصصي مي شود كه توسط واحدهاي سرپایي و بستري در نظام سلامت ارائه مي شود. این خدمات شامل خدمات تشخيصي، درماني و توانبخشي/ نوتواني تخصصي، فوریت هاي تخصصي، اعمال جراحي انتخابي و اورژانس، اقدامات باليني، خدمات دارویي و فرآورده هاي مربوطه، آزمایشگاهي و تصویر برداري است.

فرآیند ارجاع به این شکل صورت می‌گیرد:

که پس از تشخیص دقیق پزشک خانواده ، در صورت لزوم به معاینه ی بیمار توسط یک متخصص و یا فوق متخصص، پزشک تعیین می‌کند که بیمار باید به چه متخصصی و در کدام مرکز برای ادامه درمان مراجعه کند و اقدام به اخذ نوبت برای بیمار می‌کند.

برای اتوماسیون فرایند نوبت دهی و رزرو واحدهای تخصصی با استفاده از سامانه نوبت دهی حضوری سریتا و رزرو نوبت سخن می توان مدیریت حضور بیمار در  واحد درمانی را با کمترین میزان تلفات و رعایت نظم در کلینیک های تخصصی و مراکز درمانی استفاده نمود. حسن به کار گیری این سیستم ها رفاه حال بیمار، عدم سردر گمی در محیط درمان، راحتی و اندکی آسایش برای منشی ها، رفاه و امنیت برای پزشک در معاینه بیمار و البته برای مدیران گزارش های مفید در حوزه نیروی انسانی می باشد.

عدم هدر رفت منابع در حوزه بهداشت و درمان و عدم تحمیل هزینه های هنگفت جهت مراجعات غیرضروری بیماران و کمک به توسعه زیر ساخت های بخش درمان از مهمترین دستاوردهای استفاده از سیستم هوشمند نوبت دهی و اتوماسیون ارجاع بیمار درمراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی است.

شرکت  پویا پرتو پیشرفته مجری سامانه های هوشمند نوبت دهی و رزرواسیون تلفنی و رزرو اینترنتی و اطلاع رسانی پیامک به همراه اپلیکیشن نوبت دهی و بات هوشمد رزرو نوبت برای محیط های درمانگاهی، کلینیک ویژه بیمارستان، درمانگاه بیمارستان و مطب پزشک می باشد.

امکان ثبت و برنامه ریزی و تعاریف برنامه حضور پزشک شامل تاریخ، ساعت، بیمه، تخصص و کد نظام پزشکی، تعداد بیماری که پزشک معاینه می کند و سایر اطلاعات اینچنینی

برنامه زمان بندی ویزیت

امکان اخذ، حذف و تغییرات نوبت توسط منشی و بیمار برای پزشک یا تخصص یا درمانگاه خاص

اماکن اولویت و تخصیص تعدادی از نوبت ها برای بیماران از دسته گروه های مختلف شامل ارجاعی، vip، اورژانسی، رزروی، حضوری و سایر به تفکیک هر درمانگاه، هر تخصص، هر پزشک در هر روز کاری دلخواه

امکان رویت انلاین و لحظه ای وضعیت بیمار اعم از نوع بیمار، پذیرش بیمار، ویزیت بیمار


سایر مقالات و اخبار متفرقه :

     آپارات

1-خبر گزاری دانشجویان ایسنا

2-خبرگزاری ایرنا

3-وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور

4-خبرگزاری مهر

5-خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران